Policy

Antonssons VVS AB skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.


Det innebär att:


  • Vår kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris skall vara sådan att kunderna uppfattar oss som bästa leverantör och samarbetspartner.
  • Rätt kvalitet är alla anställdas angelägenhet och var och en svarar för kvaliteten på sitt arbete. Arbetet utförs i enlighet med Säker vatteninstallations regelverk och alla anställda har utbildning i detta.
  • Medvetenhet om ovanstående skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och positivt bidra till trivsel och god totalkvalitet.
  • Vår utrustning skall vara av sådan beskaffenhet och underhållas så att de uppställda kvalitetskraven kan uppfyllas.