Policy

Antonssons VVS AB skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.


Det innebär att:


Vår kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris skall vara sådan att kunderna uppfattar oss som bästa leverantör och samarbetspartner.

Rätt kvalitet är alla anställdas angelägenhet och var och en svarar för kvaliteten på sitt arbete. Arbetet utförs i enlighet med Säker vatteninstallations regelverk och alla anställda har utbildning i detta.

Medvetenhet om ovanstående skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och positivt bidra till trivsel och god totalkvalitet.

Vår utrustning skall vara av sådan beskaffenhet och underhållas så att de uppställda kvalitetskraven kan uppfyllas.